Monday, June 24, 2013

Sesuatu.

Cuma, 
Tentang sesuatu.

Aku cuma pergi, bukan lari. 

No comments:

Post a Comment

Bingkiskan apa sahaja. Supaya aku tahu apa pikir kamu ke aku.