Sunday, June 23, 2013

Saya ada satu soalan.
Cuma.
Jawab dengan jujur.

Siapa saya dalam hidup awak?

No comments:

Post a Comment

Bingkiskan apa sahaja. Supaya aku tahu apa pikir kamu ke aku.