Friday, May 17, 2013

Mari berpura-pura tak saling merindu, adakah sesak begitu hebat, kau rasa di dadamu?
-FA

No comments:

Post a Comment

Bingkiskan apa sahaja. Supaya aku tahu apa pikir kamu ke aku.